Ján Bulík (1897 - 1942), Bulíkova ul. č. 17

Zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii. Bol potomkom slovenských vysťahovalcov. Vedúca osobnosť Slovákov vo Vojvodine. Zapojil sa protifašistického odboja, zatklo ho gestapo a deportovalo do Matthausenu, kde zahynul.

V Petržalke je pamätná tabuľa J. Bulíka na bočnej fasáde panelového domu na Bulíkovej ulici. Bola odhalená prevdepodobne spolu spremenovaním časti Blagoevovej ulice na Bulíkovu.

Na Národnom cintoríne v Martine mu odhalili roku 1991 symbolický hrob.