Ján Bulík (1897 - 1942), Bulíkova ul. č. 17

Ján Bulík, akladateľ a prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, bol potomkom slovenských vysťahovalcov. Stal sa vedúcou osobnosťou Slovákov vo Vojvodine. Zapojil sa protifašistického odboja, zatklo ho gestapo a deportovalo do Matthausenu, kde zahynul.

V Petržalke je pamätná tabuľa J. Bulíka na bočnej fasáde panelového domu na Bulíkovej ulici. Bola odhalená pravdepodobne spolu pri premenovaní časti Blagoevovej ulice na Bulíkovu.

Na Národnom cintoríne v Martine mu odhalili v roku 1991 symbolický hrob.