Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova ulica

Spisovateľ A. Bernolák sa narodil v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. V roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Bol vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva, považujeme ho za kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

A. Bernolák má odhalený pomník v podobe bronzovej busty od sochára Stanislava Mikuša na kamennej stéle v bratislavskej Petržalke na Lenardovej ulici asi od roku 2005.