Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska ul. č. 1

V Rači v meruôsmych rokoch si rozprestrelo tábor 1500 dobrovoľníkov väčšinou zo Záhoria a z toho asi stovka naverbovaných Račanov, ktorí tu zložili prísahu za prítomnosti Štúra , Hurbana a Hodžu. Štáb mali v dome na Detvianskej ul.

Na mieste domu, kde bol štáb Hurbanovcov, odhalila roku 1998 Rača a Nadácia Korene pamätnú tabuľu.

V Bratislave na budove úradu vlády zo strany Nám. Slobody je tiež pamätná tabuľa na zbor slovenských dobrovoľníkov.