Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova ul.

Pedagóg, spisovateľ. Narodil sa vo Viedni, zomrel v Bratislave. Venoval sa folklórnemu zberu z bratislavského okolia. Vlastivedný pracovník, spoločensky angažovaný. Pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.

Na Plickovej ulici (pomenovaná po V. Plickovi v roku 1970) pred ZŠ v bratislavskej Rači bol V. Plickovi odhalený pomník v podobe bronzovej busty na kamennej stéle. Autorom busty bol akademický sochár Ludwik Korkoš. V roku 2005 bustu z bronzu odcudzili pravdepodobne zberači kovov. Bola preto nahradená epoxidovou kópiou.