Viktor Haluzický, Ɨ 5. 4. 1941, Zálistok (les nad Račou)

Poľovníka Viktora Haluzického zastrelil v lese nad bratislavskou Račou pytliak Štefan Skála 5.4.1941. Na prenasledovaní pytliaka sa podieľal značný počet žandárov a vojakov, ktorí Š. Skálu nakoniec dostihli a po boji aj zastrelili 19. 4. 1941.

4. 4. 1948 V. Haluzickému odhalil predseda bratislavského Poľovníckeho ochranného spolku Juraj Tvarožek na mieste jeho smrti v lokalite Zálistok kamenný pomník inscenovaný do podoby mohyly. Pomník dali zhotoviť členovia POS (Krátko predtým sa ešte používala skratka LOS – Lovecký ochranný spolok). Pôvodný bronzový reliéf so sv. Hubertom z pomníka vylomil vandal a pohodil v lese niekedy v 2. pol. 90. rokov. Našiel ho tramp Brnkaj a odovzdal na MÚ. Podľa neho dali dali vyhotoviť turisti z klubu Železničiar Bratislava nový odliatok a ten 7. apríla 2000 slávnostne osadili na pomník.

 

Použitá literatúra:

Odhalenie pomníka neb.Viktorovi Haluzickému in: Poľovnícky obzor 8/1948 str. 83-85 (autor neuvedený).,

Laco Khandl-Vlk: 70 rokov od tragédie na Zálistku in: http://www.trampnet.sk/archiv/skala/skala.htm