Tivadar (Teodor) Edl (1815 - 1882), Kamzík

Na Kamzíku kúsok za hotelom je pomník s maďarským nápisom, ktorý prezrádza, že tu zahynul náhle, pravdepodobne na výlete so spoločníkmi T. Edl 14. júna 1882. Jeho priatelia mu pravdepodobne tento pomník dali krátko nato zhotoviť. Pochovaný je v rodinnej hrobke na Ondrejskom cintoríne.

Všetky osobné údaje o T. Edlovi sú prevzaté od Martina Klepáča*. T. Edl bol prešporský veľkoobchodník, majiteľ borinského medeného hámru a valcovne, predseda obchodnej komory, spoluzakladal hasičský zbor v Starom meste.

 

*http://klepac.blog.sme.sk/c/246929/Edl-Tivadar-1882-Junius-14.html