Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík

Na Kamzíku kúsok za hotelom je pomník s maďarským nápisom, ktorý prezrádza, že tu zahynul náhle, pravdepodobne na výlete so spoločníkmi T. Edl 14. júna 1882. Jeho priatelia mu pravdepodobne tento pomník dali krátko nato zhotoviť. Pochovaný je v rodinnej hrobke na Ondrejskom cintoríne.

T. Edl bol prešporský veľkoobchodník, majiteľ borinského medeného hámru a valcovne, predseda obchodnej komory, spoluzakladal hasičský zbor v Starom meste.

 

Martin Klepáč: Edl Tivadar + 1882, Junius 14, 27. 8. 2015, in: blog.sme.sk