SNP, Partizánska lúka

Pamätník SNP na Partizánskej lúke je koncipovaný podobne ako rôzne pamätníky SNP a oslobodeniu umiestnené v prírode. Je zostavený z úvodnej plastiky s nápisom, plastiky so zovretými rukami a exponátu, ktorým je ľahké delo. Pravdepodobne bol odhalený roku 1984.