Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Nám. Andreja Hlinku

Priekopník družstevníctva na Slovensku. Narodil sa a zomrel v Brezovej pod Bradlom. Založil v Sobotišti úverové družstvo (druhé v Európe) pod názvom Spolok gazdovský. Angažoval sa aj v slovenskom národnom a spoločenskom živote.

V bratislavskej Rači v ústí Detvianskej ulice do Námestia Andreja Hlinku odhalili v roku 1967 S. Jurkovičovi pomník v podobe bronzovej busty na kamennom podstavci. Autorom busty je akademický sochár Pavel Chrťan. Na pomníku spolupracoval architekt Jozef Hauskrecht.

Bronzovú sochu má S. Jurkovič v Bratislave na Bajkalskej ulici, pamätník na Brezovej a v Sobotišti dve pamätné tabule z rokov 1947 a 1996.