PTP, katedrála sv. Šebastiána na Peknej ceste

Do pomocných technických práporov (PTP) na pracovné účely v rokoch 1948 až 1954 režim nechal narukovať celkom 40 tisíc politicky nespoľahlivých osôb. Zároveň sa tým v období nástupu totality zbavil prirodzených oponentov.

V bratislavských Krasňanoch, v katedrálnom chráme sv. Šebastiána ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zložiek SR, odhalili pamätnú tabuľu príslušníkom bývalých pomocných technických práporov 12. 1. 2010. Pétepáci sa na pamätnú tabuľu poskladali z vlastných radov už pred niekoľkými rokmi, ale nájsť vhodné miesto na jej umiestnenie sa im dlho nedarilo.

 

Memento pre žijúcich
o utrpení príslušníkov bývalých
vojenských táborov nútených prác,
najmä pre aktívnu vernosť Cirkvi
a jej duchovným hodnotám,
v rokoch 1948 - 1954.
Klub SZ VTNP - PTP Bratislava
2009