Padlým v Bitke pri Lamači, Kamzík

Počas prusko-rakúskej vojny pruské vojská postúpili až k Prešporku. Pred Lamačom boli na území od Kobyly až po Malé Karpaty. Prusi 22. júla 1866 zaútočili na Rakúšanov pri Lamači a zároveň sa pokúsili cez Kamzík obísť postavenie Rakúšanov. Tu prišlo k bojovým stretom, ale už napoludnie toho dňa bolo uzatvorené prímerie. Bitku pri Lamači dnes pripomína niekoľko pomníkov padlým, ktoré boli postavené ako náhrobníky nad spoločnými hrobmi. V bojoch pri Lamači padlo asi 600 Rakúšanov a 100 Prusov.
Jeden z hrobov, v ktorom pochovali 23 vojakov oboch armád, bol v lese na Kamzíku. Nad hrobom bol osadený náhrobok v podobe pylónu so sprievodným nemeckým nápisom. Doteraz sa k nemu nenašla žiadna datujúca správa, ale predpokladá sa, že ho vztýčili už v uvedenom roku 1866. Pamätník neskôr doplnil maďarský nápis a po vzniku ČSR aj slovenský.