Padlým v 1. svetovej vojne, Rača

Rača dala 28. októbra 1928 odhaliť pomník padlým v parku pri Detvianskej ulici. Pomník zhotovil Ľudovít Ivanič z Rače podľa projektu ďalšieho račianskeho rodáka Jozefa Mesároša. Kamenárske práce na pomníku boli dielom Sándora Mahra. Na pomníku 16. októbra 1949 odhalili pamätnú tabuľu s menami padlých počas 2. svetovej vojny aj počas SNP. Venovala ju odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov. V roku 1998 dala MČ Rača pomník dala opraviť a vyhotovila novú pamätnú tabuľu padlých spoločnú pre 1. a 2. svetovú vojnu a túto umiestnila na pomník. V roku 2012 zrenovoval pomník aj prasknutú tabuľu reštaurátor Peter Pohánka. Práce na obnove stáli 3810 €.