Padlým v 1. svetovej vojne, Rača

Rača dala 28. októbra 1928 odhaliť pomník padlým v parku pri Detvianskej ul. Pomník zhotovil račiansky rodák Ľudovít Ivanič podľa projektu ďalšieho račianskeho rodáka Jozefa Mesároša. Kamenárske práce spravil Sándor Mahr. 16. októbra 1949 na pomníku odhalili pamätnú tabuľu s padlými počas 2. svetovej vojny aj počas SNP. Venovala ju odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov. Roku 1998 ho MČ Rača dala opraviť a vyhotovila novú pamätnú tabuľu padlých spoločnú pre 1. a 2. svetovú vojnu a túto umiestnila na pomník. V roku 2012 zrenovoval pomník aj prasknutú tabuľu reštaurátor Peter Pohánka. Práce na obnove stáli 3810 €.