Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova ul. č. 24

O. Cyprich, člen KSČ, zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene. Na fasáde domu na Cyprichovej 24 má odhalenú pamätnú tabuľu.