Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova ul. č. 121

Kňaz, národovec. Od 25. 11. 1861 bol farárom v Rači až do svojej smrti. Patril k zakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, ktorého bol podpredsedom. Finančne podporoval slovenské gymnáziá, rozšíril račiansky kostol.

Spolok sv. Vojtecha dal svojmu podpredsedovi zhotoviť pamätnú tabuľu a odhalil ju 6. 7. 1930 na budove fary v bratislavskej Rači.