Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova ulica

Americký Slovák, kňaz, vynálezca, narodil sa v Tajove. Patentoval vynálezy v bezdrôtovej telegrafii.
V Bratislave na Jarošovej ulici je Murgašov pomník v podobe bronzovej busty na kamennom pylóne. V tomto prevedení tu bol pomník osadený po roku 2006, keď bola rekonštruovaná budova pošty, na ktorej bola busta umiestnená.
Busta od sochára Alexandra Trizuljaka st. v nadživotnej veľkosti bola pôvodne súčasťou širšie koncipovaného pomníka, ktorý podľa architektonického riešenia Stanislava Májka sprevádzali oblúkmi stvárnené rádiové vlny. Pomník vznikol na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia, aby dotvoril priestor budovy pošty. V dobe socializmu z ideologického hľadiska neschválili Trizuljakov zámer stvárniť postavu J. Murgaša v kňazskej reverende. Na podnet vlastníka budovy bol v deväťdesiatych rokoch pomník zredukovaný a oblúky zrušené.

 

Alexander Trizuljak ml.: Pomník Jozefa Murgaša, in: Spektrum - periodikum STU 9/2015, str. 3