Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova ul.

Americký Slovák, kňaz, vynálezca, narodil sa v Tajove. Patentoval vynálezy v bezdrôtovej telegrafii.

V Bratislave na Jarošovej ul. J. Murgaš má novoodhalený pomník v podobe bronzovej busty umiestnenej na kamennom pylóne. V tomto prevedení tu bola umiestnená po roku 2006, keď bola rekonštruovaná budova, na ktorej bola pôvodne umiestnená.

Busta autora Alexandra Trizulja st. bola pôvodne súčasťou širšie koncipovaného pomníka, ktorý podľa architektonického riešenia Stanislava Májka sprevádzali oblúkmi stvárnené rádiové vlny. Pomník vznikol na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, aby dotvoril priestor budovy tekomunikácií. Z ideologického hľadiska neprešiel pôvodný Trizuljakov zámer stvárniť postavu J. Murgaša v kňazskej reverende. V deväťdesiatych rokoch bol pomník zredukovaný a oblúky zrušené. 

V Bratislave má J. Murgaš odhalený pomník na Vazovovej ulici a na budove hlavnej pošty má pamätnú tabuľu.

 

Použitá literatúra: Alexander Trizuljak ml.: Pomník Jozefa Murgaša, in: Spektrum - periodikum STU 9/2015, str. 3