František Švec (1906 - 1976), FaF UK - Ul. Odbojárov 10

Bol dekanom Lekárskej fakulty UK v rokoch 1946 až 1948. Organizoval štúdium farmácie, ktoré viedlo k osamostatneniu od LF. V roku 1948 bol prepustený zo zamestnania, po roku začal pracovať v SAV až do svojej smrti.

Začiatkom školského roku 1999 odhalili F. Švecovi pamätnú tabuľu pri príležitosti 60. výročia založenia štúdia farmácie na LF. Nachádza sa vo vestibule budovy UK na ulici Odbojárov. Pamätnú tabuľu mal F. Švec odhalenú aj na rodnom dome v Bytči. Dnes je v depozite.