Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu

Vajnorský farár (rk), rodák z Gbelov. V roku 1906 sa stal poslancom Uhorského snemu, za proslovenský postoj strávil dva roky vo väzení vo Vacove. Na sklonku existencie Rakúsko - Uhorska predniesol v sneme prejav o sebaurčení Slovákov. Politicky činný bol aj po zmene pomerov. Zomrel v Karlovej Vsi.

V apríli roku 2005 pri storočnici príchodu na vajnorskú faru mu Vajnory dali odhaliť pamätnú tabuľu, ktorú umiestnili na nízky kamenný podstavec v parku nesúcom jeho meno.