Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka

Robotník nemeckej národnosti a funkcionár bratislavskej bunky KSS počas Slovenského štátu vystupoval v ilegalite pod krycím menom Gašpar a Vrana. Bol zapojený do redakčnej činnosti odbojového časopisu Der Hammer. V októbri 1942 ho zatkli a neskôr ho odsúdili na 10 rokov väzenia. Nemecká polícia ho však zaradila koncom vojny do transportu väzňov do Mauthausenu, kde prišiel o život.
Kamennú pamätnú tabuľu má Ferdinand Zimbauer odhalenú od roku 1954 na Úradníckej ulici, ktorú zároveň premenovali na Zimbauerovu, na bočnej fasáde domu na Ľudovom námestí 42 zo strany Úradníckej ulice.