Deportovaným do gulagov, Pekná cesta č. 1

  Po 2. svetovej vojne odchádzajúca sovietska armáda z rôznych dôvodov násilne odvliekla do neslávne známych trestaneckých táborov gulagov v Sovietskom zväze asi sedemtisíc slovenských občanov. Veľa z nich sa už nikdy nevrátilo.

Pamätnú tabuľu im venovala Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR. Odhalili ju podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta a predseda KPVS Anton Srholec 22. 2. 2013 v katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste.

 

Spomienka na tisíce Slovákov,
protiprávne a násilne odvlečených
na nútené práce do táborov gulag
v Sovietskom zväze, z ktorých
veľká časť sa späť nikdy nevrátila
a odpočívajú ďaleko od domova.

Konfederácia politických väzňov Slovenska
2013