Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku

Pri oslobodzovacích bojoch 2. svetovej vojny pochovali v chotári Rače 14 vojakov Červenej armády. Štyria z nich, ktorí boli v rade pochovaní na námestí Andreja Hlinku v priestore dnešnej kruhovej križovatky, mali nad hrobmi  náhrobníky v tvare betónových pylónov. Už 5. mája 1945 bol v záhlaví hrobov odhalený pamätník s veľkou päťcípou hviezdou. Aj keď hroby vojakov začiatkom roka 1946 exhumovali, s pamätníkom ako obmurované pódium pretrval celé polstoročie aj pôvodný cintorín. Po roku 1989 bola z pamätníka odstránená hviezda, ktorá ale tvorila jeho hlavnú výtvarnú a ideovú myšlienku. Keďže na ňom neboli žiadne nápisy a bez hviezdy už nebolo ani zrejmé, že sa jedná o pamätník, bola k nemu pridaná objasňujúca pamätná tabuľa na samostatnom nosnom kubuse. Pri cestných úpravách asi v roku 2001 bol pamätník zrušený a kubus s pamätnou tabuľou umiestnili nasledujúci rok na najbližšie vhodné miesto.