Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. Andreja Hlinku

Národneorientovaný kňaz (rk), politicky angažovaný. Narodil sa v Černovej, zomrel v Ružomberku. Od roku bol 1905 ružomberským farárom, zakladal Slovenskú ľudovú stranu, po vojne bol jej predsedom až do smrti. V rokoch 1920 až 1938 bol tiež predsedom Spolku svätého Vojtecha.

A. Hlinkovi odhalili v bratislavskej mestskej časti Rača na námestí nesúcom jeho meno 22. septembra 2009 pomník s bronzovou bustou na kamennom podstavci so slovenskými atribútami. Autormi pamätníka sú sochár Peter Nižňanský a architekt Jaroslav Procházka. Dielo realizovala mestská časť za prispenia Slovenskej národnej strany. Celkové náklady na pamätník a úpravu priestoru predstavovali takmer 60 tisíc €.

A. Hlinka má v bratislavskom Ružinove pamätnú tabuľu a taktiež aj bustu na pamätníku černovskej tragédie.