Židovský cintorín, Na Grbe - Hradištná

V Devínskej Novej Vsi v krížení ulíc Na Grbe a Hradištnej býval židovský cintorín. Zrušili ho pri výstavbe nového sídliska.

2. 11. 2008 na jeho mieste odhalil starosta MČ DNV V. Mráz za prítomností hostí lapidárium židovského cintorína zo zachovaných náhrobkov doplnených o pamätnú dosku v podobe stély s nápisom upomínajúcim na bývalý cintorín.