Vysťahovaným Dúbravčanom - 1952, Žatevná ul. č. 2

V Dúbravke v záhrade miestneho úradu odhalil 19. 9. 2012 starosta Dúbravky Ján Sandtner pomník Dúbravčanom, ktorí boli násilne vysťahovaní roku 1952 do rôznych kútov Slovenska. Pomník sa skladá z nahrubo opracovanej skaly, na ktorú pripevnili dve kamenné tabule. Na jednej je zoznam rodín, ktoré museli opustiť svoj domov.