Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova ul. č. 32

Lamačský richtár, v povojnových rokoch krátko poslancom parlamentu za Demokratickú stranu, bol perzekuovaný komunistickým režimom, ktorý ho odsúdil na osem rokov väzenia. Od roku 1965 sa stal predsedom lamačského JRD v ktorom pracoval až do smrti.

Bratislavská MČ Lamač dala 5. 11. 2005 odhaliť kamennú pamätnú tabuľu V. Matrkovi na dome, kde v Lamači býval, na Vrančovičovej 32. Pamätná tabuľa je doplnená o kamennú tabuľku s portrétnym reliéfom V. Matrku. Autorom pamätnej tabule je akademický sochár Michal Zdravecký.