Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32

Lamačský richtár, v povojnových rokoch krátko poslancom parlamentu za Demokratickú stranu, bol perzekuovaný komunistickým režimom, ktorý ho odsúdil na osem rokov väzenia. Od roku 1965 sa stal predsedom lamačského JRD, v ktorom pracoval až do smrti.

Bratislavská MČ Lamač dala 5. novembra 2005 odhaliť kamennú pamätnú tabuľu V. Matrkovi na Vrančovičovej ulici, kde býval. Tabuľa je doplnená o portrétny reliéf V. Matrku. Autorom pamätnej tabule je sochár Michal Zdravecký.

 

Kamerové systémy