Svätí Cyril a Metod, pred kostolom v Devíne

Vierozvestcovia, priniesli kresťanstvo predkom našej krajiny.

Pred kostolom v Devíne, je umiestnené epoxidové súsošie sv. Cyrila a Metoda. Je dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Rovnaké súsošie, ale z bronzu, bolo odhalené autorke diela roku 1990 v Nitre. Vznik súsošia z epoxidu pravdepodobne predchádzal bronzovému.