Štefan Schwarz, Dionýz Ilkovič, FEI STU Ilkovičova ul. č.3

Š. Schwarz (1914 -1996) bol vysokoškolský pedagóg, člen SAV aj ČSAV. Pracoval v oblasti matematiky, hodne publikoval.

D. Ilkovič (1907 – 1980) vedec, fyzik, žiak Jaroslava Heyrovského, najväčší úspech dosiahol v polarografii. Bol profesorom SVŠT, zakladal Fyzikálny ústav SAV. Narodil sa v Spišskom Štiavniku, zomrel v Bratislave.

V septembri 2007 priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU odhalili spoločnú pamätnú tabuľu vedcom Š. Schwarzovi a D. Ilkovičovi pri príležitosti 70. výročia existencie fakulty.