Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie

Uhorský pamätník zo žulových kvádrov s oslavnou mramorovou tabuľou na reguláciu Dunaja, ktorý zabezpečil kultúrne styky Uhorska a západu, postavili v roku 1896 pri tisícročnom výročí príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Nachádza sa na Slovanskom nábreží na prístupovej ceste ku hradu Devín.

 

Kamerové systémy