Rastislav (820? - 870), Slovienska - Brigádnická ul.

Panovník Veľkej Moravy od roku 846, za podpory Frankov. Povolal do krajiny kresťanských misionárov Konštantína a Metoda zo Solúna. Zomrel oslepený vo franskom zajatí.

Sochárka Ľudmila Cvengrošová vytvorila v roku 1990 epoxidovú sochu Rastislava na panovníckom stolci (150 cm), ktorá bola umiestnená pred kostolom sv. Kríža v Devíne. V roku 2010 presunuli sochu na križovatku ulíc Slovienska a Brigádnická, aj keď sa už dlhodobejšie objavovali snahy o premiestnenie sochy (možno aj v bronzovom prevedení) na hrad Devín.