Pietne trampské miesto Tambora, Záhorská Bystrica

Trampská osada Tambora bola založená v roku 1986 spojením troch spriatelených trampských osád. Pietne miesto si TO zriadila na domovskom mieste medzi Kačínom a Záhorskou Bystricou.