Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves

Nemáme bližšie údaje k padlým vojakom a antifašistom z Devínskej Novej Vsi. Pamätnú tabuľu po 2. svetovej vojne im venoval miestny Spolok vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika. Osadili ju na pomník padlých z 1. svetovej vojny.
Na pamätnej tabuli je deväť mien František Tolla (1921-1944), Karol Vlašič (1922-1944), Ferdinand Cvečko (1924-1944), Ján Encinger (*1917), Felix Fratrič (1921-1943), Pavel Polák (1926-1945), Štefan Ludvig (1922-1945), Valent Krajčír (*1919) a František Pacelt (1914-1944).

PADLÝM VENUJE ZO SVET. VOJNY
1939-1945 SPOLOK VYSL. VOJ. A
FRONT. BOJOVNÍKOV GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA V DEV. NOV. VSI Č. 19.
TOLLA FRANT. 1921 1944
VLAŠIČ KAROL 1922 1944
CVEČKO FERD. 1924 1944
ENCINGER JAN 1917 
FRATRIČ FELIX 1921 1943
POLÁK PAVEL 1926 1945
LUDVIG ŠTEFAN 1922 1945
KRAJČÍR VALENT 1919 
PACELT FRANTIŠEK  1911   1944