Padlým v 1. svetovej vojne - M. R. Štefánik, Vrančovičova ul.

Pôvodná obec Lamač si objednala pomník padlých u bratislavského sochára Alojza Rigeleho. A. Rigele ho zhotovil z pieskovca. Pomník je doplnený mramorovými tabuľami. Na veľkom kubusovom podstavci je súsošie J. Krista držiaceho raneného vojaka. Na čelnej stene kubusu je pamätná tabuľa venovaná M. R. Štefánikovi. Na bočných stenách sú pamätné tabule so zoznamami padlých. Na zadnej stene je zakladateľská tabuľa obce, ktorá uvádza vznik pomníka ku dňu 2. 9. 1928. Pomník bol odhalený 28. 10. 1928 v Lamači na Vrančovičovej ulici pred kostolom sv. Margity. Miestna organizácia Spolku vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika dala zhotoviť pamätnú tabuľu so zoznamom padlých v 2. svetovej vojne, ktorú umiestnila na zadnú stenu kubusu.

 

BEDNARIČ
LUKAČ 1917

BOLEK
ŠTEFAN 1915

BOSKOVIČ
IGNÁC 1914

BEZVODA
ŠIMON 1915

BRUTENIČ
ANTONIN 1918

ČECHO
ALEXAND. 1915

DUFEK
LUDEVIT 1914

BRANKOVIČ
AMBROZ 1916

BUKAL
JAN 1916

FAUT
GAŠPAR 1916

FOLTYN
FRANTIŠ. 1915

FOLTYN
JAN 1914

FOLTYN
MICHAL 1918

FRATRIČ
MARTIN 1915

HERGOTT
PAVEL 1914

HLUBIK
ANTONIN 1915

FRATRIČ
LENHART 1918

JANATA
FRANTIŠ. 1916

 

HLUBIK
FABIAN 1914

KOMPANIK
FRANTIŠ. 1915

KOVÁČIK
GREGOR 1915

KOVAČIČ
MATÚŠ 1914

KRAJČOVIČ
MICHAL 1914

KRAJIČEK
FRANTIŠ. 1916

VALÁŠEK
FRANTIŠ. 1916

MASNOVIČ
NIKODÉM 1916

MATOŠ
LEOPOLD 1918

KRALOVIČ
DEMIAN 1916

KRALOVIČ
IGNÁC 1917

MARADA
JÁN 1916

MIČULIK
FRANTIŠ. 1917

MIŠOVIČ
PAVEL 1916

MRÁZEK
ADOLF 1914

 


ŠINDLER
FRANTIŠ. 1917

VIDOŠOVIČ
FRANTIŠ. 1916

 

PADLÝM VENUJE ZO SVET. VOJNY 1939 -1945
SPOL.VÝSLÚŽ. VOJ. A FRONT. BOJOVNÍKOV
GEN.M. R. ŠTEFÁNIKA V LAMAČI Č. 26

PAJTAK JÚLIUS
1944

HARASLIN JOZEF
1942

ZAMEČNÍK GAŠPAR
1944

BACHAN JOZEF
1945

GUSKOVIČ ANTON
1944

JANATA JÁN
1944

GUTTA ANTON
1945