Padlým v 1. svetovej vojne, Devínska Nová Ves

Pomník padlým v Devínskej Novej Vsi bol odhalený v roku 1929. Základný kameň pomníka položili 2. septembra 1928. Pomník je v tvare obelisku, pod ktorým leží ranený vojak. Po stranách podstavca sú vyryté mená padlých, doplnené o fotomedailóny. Dodatočné žiadosti rodín o umiestnenie fotomedailónov ich vojakov spôsobili neskôr kamenárovi drobné problémy s pretesávaním mien.  Miestna organizácia Spolku vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika dala zhotoviť pamätnú tabuľu padlých v 2. svetovej vojne, ktorú umiestnili priamo na obelisk. Neskôr pribudol na jeho vrchole aj štátny znak ČSSR, ale bol odstránený po roku 1989.

Autorom pamätníku bol sochár Alojz Rigele, na pylóne bol pôvodne aj slovenský dvojkríž a reliéfne poprsie M. R. Štefánika.*

 

FRIDRICH
KUBOVIČ
ANTONÍN
KOVARIK
FRANTIŠEK
RUŽOVIČ
MATEJ
POKORNÝ
M(ICH.) MARTANOVIČ
R(OBER)T RUŽ(O)VIČ
JÁN KRAJČÍR

JAKUB
RUZOVIČ
VENDELÍN
BESEDA
LUDEVIT
ANDERLE
RUDOLF
VÁCLAV
JOZEF
HANUZEK

JOZEF
ZAHRADNIČEK
ONDREJ
KRALOVIČ
ANTON
ENCINGER
ONDREJ
KRIST
FABIAN MICHALIK
VINZENZ HAVEL

 

FILKO
ŠUBIN
VINZENZ
HEDEGÜŠ
ŠTEFAN
KRAJČIR
JOZEF
KRÁLOVIČ

JÁN
KOVÁR
FELIX
KOVÁR
JÁN
BALOG
JAKUB
NETICH

ŠTEFAN
MILOŠOVIČ
JÁN
VAVROVIČ
TELESVOR
SITH
ŠTEFAN
MIKLETIČ

PAVEL RÁC PETER MARTANOVIČ ŠTEFAN TOMKOVIČ
MATEJ KLEPOCH MICHAL TOLLA
MICHAL MARTANOVIČ

 

JÁN HAVEL UR(BAN) SLOBODA JÁN SLOBODA
JÁN CVEČKO ADAM VLASIČ ANTON KRALOVIČ
J(ÁN) BALOG JÁN MIČULIK JOZEF BOŽIČ
ŠTEFAN MARTANOVIČ

 

MICHAL
VALACHOVIČ
PAVEL
EBRINGER
FRANTIŠEK
VLK
KAROL
MARTANOVIČ
PETER ŠUBIN
ŠTEFAN PÁKOZDI

JÁN
DUDEK
RUDOLF
FRATRIČ
JÁN

PAVEL
TURNER
JAKUB MIKLETIČ

ANTON
GROŽAJ
FILIP
MRÁZ
ŠTEFAN
ŽUŽIČ
VINZENZ
HAVEL
MICHAL POKORNÝ

FRANTIŠEK
VALENT
MICHAL
MITISEK

RUDOLF
VLK
TOMÁŠ
VERNER

 

PADLÝM VENUJE ZO SVET. VOJNY
1939 - 1945 SPOLO VYSL. VOJ. A
FRONT. BOJOVNÍKOV GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA V DEV. NOV. VSI Č. 19.

1921 1944
TOLLA FRANT.
1922 1944
VLAŠIČ KAROL
1924 1944
CVEČKO FERD.
1917      
ENCINGER JAN

1921 1943
FRATRIČ FELIX
1926 1945
POLÁK PAVEL
1922 1945
LUDVIG ŠTEFAN
1919      
KRAJČÍR VALENT

PACELT FRANTIŠEK
1911 1944

 

* Adriena Jurášová-Danková: Bratislavský sochár Alojz Rigele, in: Z novších výtvarných dejín Slovenska, Bratislava 1962, str. 286