Padlým v 1. svetovej vojne, Devín

   Pomník padlým v 1. svetovej vojne odhalili v Devíne v roku 1927. Je v tvare horiacej fakle. Bola na ňom pamätná doska s menami padlých*, na pylóne vytesané roky 1914 – 1918 a nad nimi kovová výzdoba (prekrížené pušky, helma, veniec). 11. 5. 1952 k nemu pripevnili pamätnú tabuľu s menami padlých v 2. svetovej vojne, ktorú venovala miestna odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov. Vtedy, alebo ešte neskôr dotesali roky 1939 – 1945. Podľa fotografie** publikovanej roku 1974 je pomník už bez kovovej výzdoby a na nápisovom postamente je síce tabuľa, ale nevedno s akým menoslovom. Po oprave asi roku 2010 pomník je bez kovovej výzdoby a na nápisovom postamente je nepôvodná tabuľa bez zoznamov padlých.

 

*Pavlína Rumanovská: Ako sme si upravovali našu históriu, in: Devínčan 4/2001 str. 5, publikované na: http://www.devin.sk/data/Download/D_04-2011_web.pdf

**Alojz Vyčislík: Vojenské pamiatky Bratislavy,  Bratislava 1974, foto medzi str. 112-113