Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP

Park SNP bol v Líščom údolí v Karlovej Vsi zriadený v roku 1984. V podstate je nepochopiteľné, prečo zakladatelia parku do jeho priestoru nenaprojektovali žiadny pamätník ani pamätnú tabuľu.
Jednoduchú pamätnú tabuľu obetiam 2. svetovej vojny dala MČ Karlova Ves v parku umiestniť v roku 2013 alebo 2014 po iniciatíve predsedníčky Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Eleny Ďurišovej.