Nenarodeným deťom, cintorín v Devínskej Novej Vsi

Pamätnú tabuľu nenarodeným deťom osadili na urnovej terase cintorína v Devínskej Novej Vsi. Posvätil ju miestny farár Karol Moravčík 11. októbra 2014.

 

(elka): Spomienka na nenarodených, in: DEVEX 12/2014, str. 1