Miroslav Šalamon (1912 - 1984), FEI STU Ilkovičova ul. č. 3

M. Šalamon bol vysokoškolský pedagóg a vedec člen SAV. Pracoval v oblasti kybernetiky a automatizácie.

8. 11. 2012 pri príležitosti seminára zorganizovaného Ústavom riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU a Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV odhalili M. Šalamonovi pamätnú tabuľu v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky na bloku D.