Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska ul. č. 3

Zakladateľ Ústavu sociálnej starostlivosti, dnes Domov sociálnych služieb Gaudeamus.

V Bratislave na DDS Gaudeamus odhalili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a riaditeľ domova Štefan Tvarožek 26. 6. 2008 pamätnú tabuľu M. Frehárovi. Pamätná tabuľa s portrétnym medailónom sa nachádza na fasáde budovy.