Míľniky Červenej armády, Lamačská cesta

Oslobodenie Bratislavy Červenou armádou pripomína šesť kusov žulových míľnikov osadených na území mesta. Je na nich zaznamenaný postup sovietskych vojsk. Boli odhalené v roku 1960, dodnes sa zachovali všetky. Sú rovnakého tvaru, odlišné sú len v nápise, ktorý zachytáva situáciu pri oslobodzovaní na konkrétnom mieste. Pozlátený nápis je z jednej strany v slovenskom jazyku, z druhej v ruskej azbuke. Sochár Ladislav Snopek s architektom Ladislavom Beisetzerom ich vytvorili v tvare pylónu, ktorého zalomený bok označuje smer postupu sovietskych vojsk. Nachádzajú sa na Račianskej a Komárňanskej ulici, Lamačskej, Ivánskej, Vajnorskej a Viedenskej ceste.