Mikuláš Koperník (1473 - 1543), Mlynská dolina

Poľský astronóm, matematik, predstaviteľ renesančnej filozofie. Preslávil sa heliocentrickým pohľadom na známy vesmír.V Bratislave vo vysokoškolskom areáli UK v Mlynskej doline mu odhalili roku 1973 sochu v nadživotnej veľkosti. Autorom sochy bol akademický sochár Tibor Bártfay.