Matica slovenská v Devínskej Novej Vsi, Hradištná ul. č. 43

V Devínskej Novej Vsi na Hradištnej 43 bol 1. 9. 1935 založený miestny odbor MS. Na pamäť tejto udalosti dal odhaliť miestny odbor MS 25. 9. 2005 na fasáde budovy kamennú pamätnú tabuľu.