Ľudovít Štúr - výlet na Devín 24. IV. 1836, hrad Devín

Ľudovít Štúr a 16 mladých ľudí prišlo 24. IV. 1836 na hrad Devín a tu si k svojim občianskym menám pridali slovanské. Ľ. Štúr prijal meno Velislav.

Po sto rokoch pri národnej slávnosti na devínskom hrade 24. IV. 1936 odhalili pamätnú tabuľu od akademického sochára Jozefa Pospíšila, ktorá pripomína návštevu Štúrovej družiny. Vojaci pred 24. XI. 1938, keď pripadol Devín Nemecku pamätnú tabuľu sňali a čas 2. svetovej vojny tá prečkala u svojho autora J. Pospíšila a po oslobodení znova osadená. Tabuľa bola pôvodne umiestnená na skale stredného hradu. V rokoch 1972 až 1985 bol hrad z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený a aj tabuľa bola v depozite a až v apríli 1986 ju pri slávnosti znovu odhalili na hrade na Garajovom paláci.