Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Pekníkova

Vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Spisovateľ, publicista, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Ľudovítovi Štúrovi odhalili 17. októbra 1990 pomník pred školou na Pekníkovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Pri slávnosti bola škola zároveň po ňom menovaná. Na pomníku je Štúrova bronzová busta v nadživotnej veľkosti od sochára Tibora Bártfaya.

 

Použitá literatúra: TASR: Meno Ľ. Štúra nesie bratislavská základná škola, 23. 2. 2015, in: www.teraz.sk