Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická ul. č. 25

27. 1. 1995 bol v Bratislave v kongresovej hale študentského domova Družba slávnostne kodifikovaný rusínsky jazyk. Kodifikácii predchádzali  pravidlá rusinského pravopisu, ktoré vypracovali Vasiľ Jabur a Jurij Paňko.

23. 2. 2013 bola na pripomenutie tejto udalosti odhalená na mieste kodifikácie pamätná tabuľa.