Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina

Matematik a pedagóg, angažoval sa na založení SVŠT. Škola mala pôvodne byť v Košiciach. Jej otvorenie však zhatilo obsadenie mesta Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Škola po roku 1940 všetku činnosť preniesla do Bratislavy. J. Hronec na nej pôsobil ako pedagóg, publikoval odborné články. V rokoch 1945 - 1954 bol druhým predsedom MS.

Rozmernú bronzovú pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom má umiestnenú v Mlynskej doline v Bratislave na Matematickom pavilóne Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK asi od roku 1981. Autorom pamätnej tabule resp. jej výtvarnej časti je sochár Rudolf Šipkovský (www.supissoch.sk).

Ďalší pamätník má v Bratislave aj na fasáde ŠD Juraja Hronca na Bernolákovej ulici a na budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste.