Julián Benedikovič (1908 - 1966), Vrančovičova ul.

Pôvodný farský kostol rastúcej lamačskej farnosti nepostačoval a približne od roku 1937 sa datujú snahy o jeho rozšírenie. Roku 1947 prišlo k jeho zbúraniu a zároveň sa položil základný kameň nového kostola sv. Margity, ktorý vysvätili v roku 1951. Správcom farnosti v tomto období bol dp. Julián Benedikovič a na ňom ležalo hlavné bremeno výstavby kostola.

J. Bendikovič má na fasáde lamačského kostola sv. Margity pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom z profilu. Umiestnili mu ju sem za zásluhy o kostol.