Hoffman, Dzílky - Lamač

V závere prusko - rakúskej vojny sa pruské vojská dostali takmer k Prešporku. Pred Lamačom boli na území od Kobyly až po Malé Karpaty. 22. VII. 1866 zaútočili na Rakúšanov pri Lamači a zároveň sa pokúsili cez Kamzík obísť postavenie Rakúšanov, ale tento manéver vyplynul do stratena a už napoludnie toho dňa bolo uzatvorené prímerie. Bitku pri Lamači dnes pripomína niekoľko pomníkov padlým, ktoré boli postavené ako náhrobníky nad spoločnými hrobmi. V bojoch pri Lamači padlo asi 600 Rakúšanov a 100 Prusov.

V časti Dzílky medzi Lamačom a Dúbravkou zahynul kapitán Hoffman z Mondelovej brigády. Náhrobok v tvare jednoduchého pylónu mal postavený pravdepodobne už veľmi krátko po smrti. MČ Lamač ho obnovila roku 1970 a opatrila ho aj novým nápisom. Pôvodný text sa na náhrobku nezachoval.