Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova ulica

Známy spisovateľ proletárskej epochy Fraňo Kráľ sa narodil v USA rodine slovenského vysťahovalca. Ako dvojročný sa s matkou vrátil na Slovensko. Ťažké detstvo, prekonaný týfus a tuberkulóza sa podpísali na jeho zdraví, zomrel v pomerne skorom veku. Pedagogické vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Po krátkych pôsobeniach na malých dedinských školách bol v roku 1931 preložený do Bratislavy na školu na Gorazdovej ulici. Než si v Bratislave získal vlastné bývanie, žil v rodine J. G. Tajovského, ktorá ho na prichýlila na jeden rok. Pôsobil v rámci umelecko-literárnej skupiny DAV. Vlastnými zážitkami bola ovplyvnená jeho básnická a prozaická tvorba, za ktorú ho v roku 1953 ocenili titulom Národný umelec. Bol členom komunistickej strany už od roku 1921. Počas Slovenského štátu sa v jeho dome utvorilo ilegálne ústredné vedenie KSS. Po roku 1948 sa stal poslancom SNR.
V Karlovej Vsi na Tilgnerovej ulici pri škole, ktorá niesla niekedy meno Fraňa Kráľa, má spisovateľ asi od roku 1983 odhalenú bronzovú sochu na kamennom podstavci. Autormi pomníka sú akademický sochár Juraj Hovorka a architekt Štefan Ďurkovič.