Ferdiš Juriga (1874 - 1950), cintorín v Karlovej Vsi

Vajnorský farár (rk), rodák z Gbelov. V roku 1906 sa stal poslancom Uhorského snemu, za proslovenský postoj strávil dva roky vo väzení vo Vacove. Na sklonku existencie Rakúsko - Uhorska predniesol v sneme prejav o sebaurčení Slovákov. Politicky činný bol aj po zmene pomerov. Zomrel v Karlovej Vsi, kde žil od roku 1930.

F. Jurigu pochovali na karloveskom cintoríne. Ale nemá tam už ani hrob, ani náhrobok. Nad hrobom mal pomník s bronzovým portrétnym reliéfom. Matica slovenská sa v istom čase rozhodla, že by si F. Juriga zaslúžil miesto na Národnom cintoríne v Martine. V októbri 1996 dala vybrať jeho ostatky z hrobu a spoločne s pomníkom ich odviezla do Martina. Pomník sa pri prevoze poškodil a na Národnom cintoríne je už po oprave v trochu inom tvare. Neskôr z neho ukradli aj pôvodný bronzový reliéf, ktorý nahradili rovnakým z umelého materiálu. Na cintoríne v Karlovej Vsi dala MS neskôr postaviť náhradný pomník na mieste, kde bol F. Juriga pôvodne pochovaný.

Pamätnú tabuľu má Ferdiš Juriga aj v parku vo Vajnoroch.