Dionýz Ilkovič (1907 - 1980), Patrónka - Dúbravská cesta

Vedec a fyzik, žiak Jaroslava Heyrovského, dosiahol najväčší úspech v polarografii. Bol profesorom SVŠT, zakladal Fyzikálny ústav SAV. Narodil sa v Spišskom Štiavniku, zomrel v Bratislave.

Pamätnú tabuľu D. Ilkovičovi odhalili 7. januára 2008 vo vestibule Chemického ústavu SAV na Patrónke bývalí pracovníci SAV, podpredseda vlády Dušan Čaplovič a vedúci kancelárie prezidenta Milan Čič. Tabuľu dala vyhotoviť SAV, je zo skla a je na nej Ilkovičov portrétny reliéf, ktorého autorom je jeho dcéra, akademická sochárka Eva Potfajová.

Ďalšiu pamätnú tabuľu má D. Ilkovič odhalenú v Bratislave v budove STU na Mýtnej ul.