Dimitrij Andrusov (1897 - 1976), ŠGÚDŠ - Mlynská dolina č. 1

Geológ. Narodil sa v Rusku, zomrel v Bratislave. Bol synom dcéry archeológa Heinricha Schliemanna. Študoval v Petrohrade, na parížskej Sorbonne, v Prahe. Od roku 1938 bol na Slovensku. Od roku 1940 pracoval na Prírodovedeckej fakulte UK a zároveň bol riaditeľom Štátneho geologického ústavu (1940-1945). Bol zkladateľom a prvým riaditeľom Geologického laboratória, z ktorého sa utvoril Geologický ústav SAV.

Pamätnú tabuľu má v budove Štátneho geologického ústavu D. Štúra v Mlynskej doline č. 1, kde má aj pamätnú miestnosť. V aule budovy mu ju odhalil v roku 1987 riaditeľ ústavu Miroslav Slavkay.